previous.gif (384 bytes)

Autocarro FIAT 690 passo lungo 3 assi allestimento furgone isotermo

next.gif (374 bytes)[Automezzi]