previous.gif (384 bytes)

Autocarro FIAT 682 allestimento cassone telonato

next.gif (374 bytes)

[Automezzi]