previous.gif (384 bytes)

Autocarro FIAT 682 allestimento cassone sponde alte

next.gif (374 bytes)[Automezzi]